fredag 4. september 2009

Savner du avisa du leste forrige uke?

Jeg gjør ikke det. For å være ærlig hater jeg avisene som kom forrige uke. Det tar jo bare plass! Ikke har de særlig mye verdi for meg heller! Vi abonnerer på mange aviser og det betyr mye søppel... Veldig mye søppel. Jeg føler at vi kaster en halv skog i året.
Bøker derimot! De står så fint i bokhylla, de har gitt en opplevelse, de bringer minner fra en fantasi eller dokumentarisk verden. De er ofte knyttet til følelser.

Derfor er det jeg ikke forstår at det er så mange som fokuserer på elektroniske bøker fremfor elektroniske aviser! En bok har for mange en emosjonell verdi. En avis har ikke det. En bok har en verdi i seg selv, en avis har ikke det. En bok er ikke verdiløst etter den er lest, en avis er det.
Så hvorfor fokuseres det så voldsomt på elektroniske bøker fremfor aviser???

Jeg vil ha en elektronisk avis og jeg vil ha det nå! Jeg kan glatt betale for det!

onsdag 2. september 2009

Endelig! Mitt drømmeprosjekt

Skal lansere dette i dag, gleder meg veldig! Første tema blir ... iPhone! :-)OM MARKEDET
Det norske markedet for norske telekomanalyser og –seminarer er under endring. På analysesiden er det i dag et fåtall rapporter/analyser som legges frem offentlig/åpent. Noen aktører av betydning er Teleplan, Nexia og Norsk Telecom – men analyser fra disse aktørene er stort sett forbeholdt et lukket publikum og/eller er store/tunge/dyre.

Seminarmarkedet er også under endring. Klassiske aktører som NORTIB, Norsk Teleforum og Studiemøtet jobber med å holde deltakerantallet oppe, og Teleavisen/Telepress har til dels fylt tomrommet. Få eller ingen aktører kjører på spissede temaer.

NTI INNSIKT
NTI Innsikt er et produkt bestående av høykvalitets rapporter/analyser og presentasjoner/seminarer over ’ett og ett tema’. Disse undersøkelsene vil gå i dybden og ikke i bredden.

Utvalgte tema vil være (høy)aktuelle og fortrinnsvis ’nye’ og med lite materiale tilgjengelig… Analysene vil ha en klar kundefokus – dvs at det vi lager vil være av stor (og gjerne tverrfaglig) interesse og ha stor nytteeffekt for kundene.

Stikkord for NTI INNSIKT vil være..:

- Innenfor områdene Telecom, media og teknologi
- Skal være interessant for både mediebransjen, telecombransjen, applikasjonsutviklere, offentlig sektor og andre
- Korte rapporter, basert på både førstehånds analyser, sekundærinformasjon og intervjubasert informasjon
- Skal gi innsikt til kunden, både kommersielt og kunnskapsmessig

Rapportene
Rapportene vil være målrettet – kun dekke ett eller et begrenset tema – og ikke være for lange i utstrekning. Kombinasjonen av data fra spørringer/brukerkartlegging og kvalitative aspekter vil gjøre dette til et unikt produkt – som i liten grad er tilgjengelig i det norske markedet i dag. Rapportene skal ikke være for lange – ca 15-20 sider inkl innpakking og tall/vedlegg…

Seminarene
Seminarene skal være i form av ’frokostseminarer’ der det ikke skal være lov å gi referat utenfor dette fora – altså en form for ’lukket klubb’. TNS Gallup og Norsk Telecom vil delta som foredragsholdere – men det vil også være aktuelt å få med eksterne fagpersoner – for å få frittstående synspunkter på de fremlagte tall og analyser. Utad er det en sperrefrist på informasjon fra rapporter/seminar et visst antall dager etter lansering.

Skreddersydde analyser
I samarbeid med TNS Gallup kan det, hvis ønskelig, bli laget ekstraanalyser basert på kildematerialet i undersøkelsen. På denne måten kan dataene skreddersys til kundens ønsker og behov.
TEMAVALG
Første undersøkelse – som planlegges sluppet i november 2009 - vil omhandle iPhone og problemstillinger og muligheter knyttet til den nye typen mobile håndsett koblet mot internett gjennom mobilt bredbånd..:

· Hvem er iPhonebrukeren?
· Hva er ulikhetene mellom iPhonebrukeren og andre brukere?
· Konsumerer en iPhonebruker mer betalt innhold enn andre?
· Hvor ligger de kommersielle mulighetene på denne terminalen?
· Hvordan er lojaliteten til iPhonebrukeren?
· Konkurransebildet iPhone vs andre tilsvarende modeller
· Speiling av iPhonebrukere vs andre mobile terminaler
· Hvilke applikasjoner fungerer best/blir best likt/selger mest

De som er deltakere på kundeseminarene vil også ha mulighet til å være med å påvirke valg av tema for fremtidige undersøkelser. NTI Innsikt vil til slutt vurdere hvilke tema som vil gi flest personer nytteverdi. På selve seminaret vil det bli bestemt hvilket tema som vil bli undersøkt i fremtiden. Detaljspørsmålene som vil bli stilt blir bestemt av NTI Innsikt.


HVORDAN BLI KUNDE?
NTI Innsikt selges som et abonnement, der det er planlagt 5 utgivelser pr år (annen hver mnd unntatt i sommerferien…) Det inngås en enkel abonnementsavtale for å få tilgang til NTI Innsikt.

Prising
Pris for 12 mnd abonnement (5 rapporter og seminarer pr år): kr 75 000,- eks mva. Prisen inkluderer kundeseminar med presentasjon av materialet med muligheter for spørsmål og svar. Hver abonnent kan stille med to personer på seminarene. Det vil også i enkelte tilfeller være gjesteforelesere med på seminarene.

Pris pr stk (løssalg) for enkeltrapporter: kr 25 000,- eks mva.


MER INFORMASJON
Er du interessert i mer informasjon om dette, vennligst ta kontakt med personene nedenfor.
Med vennlig hilsen
TNS Gallup
Erlend Espedal
forretningsutvikler
92 26 90 65 - Erlend.Espedal@tns-gallup.no

Norsk Telecom ASTore Aarønæs daglig leder
920 44 950 – Tore@teleinfo.no